USAP

usapLa Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP) és una unitat amb seu al Centre Especial de Treball.

Es consideren Unitats de Suport a l’Activitat Professional (USAP) als equips multi professionals emmarcats dins dels serveis d’ajustament personal i social dels centres especials de treball, que mitjançant el desenvolupament de les seves funcions i comeses que tenen assignades, permeten ajudar a superar les barreres, obstacles o dificultats que els treballadors i treballadores amb discapacitat dels esmentats centres tenen en el procés d’incorporació a un lloc de treball, així com permanència i progressió en el mateix.

Es consideren Serveis Complementaris d’Ajustament Personal i Social (SCAPS), de les persones amb disminució, les actuacions dirigides als treballadors amb disminució que tenen per objecte la seva adaptació a l’entorn laboral en particular, i a l’entorn cívic en general, que realitzen els equips de les USAP.

Les funcions dels professionals de l’USAP en el Centre Especial de Treball es desenvoluparan de forma integrada en les activitats dels treballadors i treballadores, dirigides en dos nivells:

  1. Actuacions encaminades a afavorir el desenvolupament de les capacitats i potencialitats productives del treballador amb disminució de forma que s’ajusti de manera òptima als processos productius per la superació d’obstacles per una millor integració social i laboral, afavorint la inserció en espais de treballs normalitzats.
  2. Elaboració d’un Programa Individual d’integració ( PII ) en el que es defineixen els objectius i actuacions dirigides a desenvolupar l’ajustament personal i social del treballador/a del C.E.T. per l’assoliment d’una millor qualitat de vida.

En vols saber més?

Descarrega’t el Projecte Social 2014 clicant a l’icona adjunt o a l’enllaç de descarrega inferior

Descarrega el Projecte Social 2014

Projecte Social 2013