CET

CET – Centre Especial de Treball

Destinataris: Persones majors de 18 anys amb Discapacitat Intel·lectual. Certificat de disminució mínim d’un 33% i valoració de l’EVO.

Funcions: Creació de llocs de treball per a persones amb Discapacitat Intel·lectual i suport del (EMS) Equip Multiiciplinar de suport

.

El Centre Especial de Treball és un servei laboral. Es crea l’any 1997 en aplicació de la LISMI(Llei d’Integració Social del Minusvàlid Llei 13/1982) com alternativa laboral vers l’Empresa ordinària, d’aquelles persones amb disminució intel·lectual de la localitat de Sant Adrià de Besòs i rodalies susceptibles d’aquesta integració.

La seva ubicació es troba al carrer Ricart 41 i desenvolupa la seva activitat productiva de dilluns a divendres en una franja horària flexible en torns de matí i tarda segons necessitats. És una realitat que a la nostra societat aquest col·lectiu ,en general té grans dificultats per incorporar-se al mercat laboral ordinari. El nivell d’insatisfacció és elevat accentuant-ne, si s’escau, en la nostra localitat on la majoria dels usuaris provenen d’un entorn familiar de rentes econòmiques baixes amb una notable desestructuració social i amb una situació laboral difícil a l’actualitat

Donada la situació econòmica i l’esforç realitzat per aconseguir la viabilitat del CET en el decurs dels darrers anys, es planteja com a objectiu principal aconseguir el manteniment dels llocs de treball dels nostres treballadores i treballadores segons l’orientació del centre vers la provisió de serveis, recolçant els projectes que afavoreixin oportunitats de treballs en entorns ordinaris.

Si desitja posar-se en contacte amb el CET, pot trucar-nos al telèfon 93 381 63 36.