Aprodisa gaudeix del Musical Dirty Dancing.

on 31/03/2017 in Novetats

Els participants del grup d’aerobic, balls de saló i sardanes d’aprodisa va gaudir del Musical Dirty Dancing!