EMS

L’Equip Multidisciplinar de Suport (EMS) és una unitat amb seu al Centre Especial de Treball.

SOI

soiEl Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) és un servei d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual amb suport de necessitats de suport limitat.

STO

stoEl Servei de Teràpia Ocupacional és un servei d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual amb suport de necessitats de suport extens.

Vols formar part d' aprodisa Contacta'ns!
  • CET
  • COSAB

CET – Centre Especial de Treball

Destinataris: Persones majors de 18 anys amb Discapacitat Intel·lectual. Certificat de disminució mínim d’un 33% i valoració de l’EVO.

COSAB és el Centre Ocupacional Sant Adrià de Besòs.

Destinataris: El Centre Ocupacional està destinat a persones amb discapacitat intel·lectual, majors d’edat, que han acabat el període de formació i amb valoració de EVO (Equip de Valoració i Orientació de la Generalitat de Catalunya) de SOI o STO.

S’ha efectuat tres xerrades al personal de l’entitat aprodisa i és inevitable emocionar-se amb els projectes que desenvolupa aquesta associació.

Tota la seva plantilla base son discapacitats intel·lectuals però encara i així els treballadors d’aquesta empresa podrien ser perfectament els treballadors que hi ha en qualsevol feina, complint uns horaris, amb responsabilitats laborals i socials, etc…

Llegir més

José Antonio García Suárez José Antonio García Suárez

Mossos d'Esquadra